Kursoversikt

Trafikkskolesentret AS

Kommende kurs

Mc kurs for kl A,A2 og A1 (Motorsykkel (A))

2. juni / Trafikkskolesentret AS, Strandgata 21, 9405 Harstad / 900,00

4.1.1 Bilkjøringens risiko (Personbil)

5. juni / Trafikkskolesentret AS, Strandgata 21, 9405 Harstad / 745,00

Lastsikringskurs (Personbil med tilhenger (BE))

15. juni / Trafikkskolesentret AS, Strandgata 21, 9405 Harstad / 1 500,00

4.1.1 Bilkjøringens risiko (Personbil)

19. juni / Trafikkskolesentret AS, Strandgata 21, 9405 Harstad / 745,00

Ta kontakt